جامعه کتابداران دانشگاهی ایران ISAL


منزل
تماس
 

دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤

 

 

 

شمه ای برمجلات الکترونيکی رايگان

چقدربا مجلات الکترونيکی رايگان رشته خود آشناييد و ازآن استفاده ميکنيد؟ به طورکلی اين منابع فقط درمحيط اينترنت قابل دسترسی هستند و ارائه دهنده مقالات تمام متن درموضوعات مختلف ميباشند. دسترسی به مقالات آنها نيازی به پرداخت حق اشتراک ندارد. البته اين مجلات آنقدردرمحيط وب فراوانند که مساله کيفيت آنها زيرسوال ميرود و بايد برای گزينش آنها به صورت استاندارد چاره انديشی کرد...

درآينده بازهم ازاين نوع مجلات خواهيم گفت ولی فعلا مطلب زيررا بخوانيد که يک پژوهش است که توسط موسسه اطلاعات علمی درباره مجلات الکترونيکی رايگان صورت گرفته است:مؤسسه اطلاعات علمی درسال ۲۰۰۲ كه تحت حمايت شركت تامسون قراردارد، دريك پژوهش استنادي تحت عنوان“ تاثير مجلات رايگان” ، پس ازمعرفي مجلات الكترونيكي رايگان، مجلات الكترونيكي رايگان هررشته دانشگاهي را ازطريقتركيبي ازسايتهاي كتابخانه مجي درژاپن به آدرس: http://www.lib.meiji.ac.jp/oli/list/12000.htmlو كتابخانه الكترونيكي علمي پيوسته دربرزيل به آدرس: http://www.scielo.br/ و سايت http://www.doaj.org استخراج نموده است و آنها را با فهرست مجلات الكترونيكي موجود در مجله گزارشهاي استنادي كه درمؤسسه اطلاعات علمي موجود است، مقايسه كرده است. مجلات انتخاب شده درحوزه هاي هنر، علوم انساني، علوم طبيعي و علوم بودند. دراين پژوهش، مشخص شد كه 1190 عنوان ازاين مجلات الكترونيكي رايگان درپايگاه مؤسسه اطلاعاتي علمي، موجود هستند و نمايه شده اند. دراين پژوهش، فقط مقالات داوري شده، انتخاب شده اند و پراستنادترين مجلات الكترونيكي رايگان موجود مؤسسه اطلاعات علمي، تعيين شده اند. دراين پژوهش، مشخص شد كه مجلات الكترونيكي رايگان، يك درصد ازكل تعداد مجلات موجود درمؤسسه اطلاعات علمي را دربرمي گيرند.

 

 

 

 
 

مجتبی عباس نژاد

 

 
مجتبی عباس نژاد


نویسندگان
مجتبی عباس نژاد

آرشیو وبلاگ
بهمن ٩٤
بهمن ٩۳
خرداد ٩۱
آبان ٩٠
اسفند ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
آبان ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳

لینک دوستان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پرشين وبلاگ
ليست وبلاگ هاي فارسي
قالب وبلاگ
اخبار ايران
اخبار ICT
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
خرید اینترنتی
persianblog fans

شمارنده وبلاگ


خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | تماس ]  
مجتبی عباس نژاد