صحبت مون درباره بروز کردن  اطلاعات خودمون و همگام کردن خود با علوم روز بود.گفتيم اگه نخواهيم خودمونو همراه کنيم جا می مونيم حقيقتشم اينه يکی از ابزاری که ميتونيم به اون اعتبار کنيم به اشتراک قرار دادن علوم و هنرهايی که خودمون جذب کرديم ديگه دوران اون زمونا گذشته که بگيم اگه يکی ديگه بدونه از اعتبار ما کم ميشه در حقيقت کتابداران با آموزش به همديگر می توانند راه آموزش علوم جديدتر رو برای خودشون فراهم کنند اگه همون علوم که داشتيم رو بخواهيم حفظ کنيم در همون حد باقی ميمونيم .

/ 0 نظر / 17 بازدید