در چند روز گذشته جامعه کتابداری گشور گنچينه ارزشمندی را از دست داد.اين عزيز سفر کرده سرکار خانم پريسا شيخ الاسلامی همراه و همکار ما در کتابخانه مکانيک دانشگاه خواجه نصير بود خواهری عزيز و همکاری کوشا 

پريسا متولد ۵۹ و کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ايران و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بود.

مدت يکسال ونيمی که در خدمت اين دوست گرامی بوديم مار چنان شيفته الطاف خويش ساخت که تا ابد خود را وام دار بزرگواری های او می دانيم.

به همين جهت با گرامی داشت ياد اين عزيز پايگاهی برای تمامی کتابداران عرصه علمی کشور فراهم آورديم تا با هم انديشی همکارانی جديد برای هم گرديم.

/ 0 نظر / 15 بازدید