سلام

انصافا از تنوع کتابهای نمايشگاه کتاب( هفته پژوش) حسابی لذت برديم واز اين همه کتاب جديد از خود بيخود شديم ولی حيف که کمتر دانشجويی ميتونه از اين نمايشگاه خريدی داشته باشه قيمتها بی حد و حساب است وتمامی قيمتها از نمايشگاه دوسال پيش حداقل دوبرابر شده.

/ 0 نظر / 16 بازدید