با سلام

سايتهای مفيد پزشکی

پزشکی

 تحقيقات علومپزشكي

اين مركز به وسيله وزارتبهداشت تاسيس شده و كانون ملي براي تحقيقات پزشكي در ايران مي باشد.اطلاعات اينمركز بر جمع آوري و پردازش تحقيقات انجام شده براي معرفي محققان پزشك ايراني پايهگذارده شده است.اين سايت قابل دسترسي به زبان انگليسي. داراي كتابخانه، مركز دادهها ، امكان جستجو، گزارشهايي از جشنواره رازي مي باشد

  اخبار پزشكي فارسي

 اولين سايت تخصصي فارسي اخبار پزشكي در جهان گالری عکسهای پزشکی -اطلاعات دارويي وبيماريها -نرم افزارهاي رايگان پزشکي- تغذيه دربيماريها- پايان نامه ها -گفتگودرموردمسائل پزشکي وطب مکمل-تغذيه -ايدز- اعتياد - بهداشت روان - داروهاي ژنريک ايران - ژورنا لهاي پزشكي رايگان - پاسخ به سوالات پزشكي به طور رايگان

پزشكيايران

توليدكننده سرويسهاي پزشكي ايراني مي باشد. راه حل هاي پيشرفته و جامع درماني خود را پيشنهاد مي كند . همچنین اين سايت شامل اخبار پزشكي، بيمارستانهايايران و دكترهاي ايران مي باشد

پزشكانلاين

اين سايت شامل اطلاعات و لينك به سايتهايي در رابطه با بيماريها، داروها،سلامت عمومي، سلامت زنان وسلامت پيوسته مي باشد

وزارت بهداشت

معرفي بانكهاي اطلاعاتي و ژورنالهاي پزشكي ، بانكهاي پزشكي ملي، نشرياتپزشكي ملي ، سايتهاي دانشگاهي، مراكز عرضه اطلاعات پزشكي

مجله نوین پزشکی

هفته نامه ای دارای اخبارو مقالات پزشکیو نیزامکان جستجو درآن ها واستفاده ازبایگانی مجله و یا اشتراک آن وهمچنین شرکت در گردهمایی ها

وب سايت ايرانمد

آخرين اطلاعات حرفه پزشكي - اين اطلاعات شامل دانشگاهها,تجهيزات پزشكي, داروخانه ها, آزمايشگاهها ومراكز راديولوژي مي باشد

پزشکانایران

  سایتی برای پزشکانایرانی همراه بااخبارومقالات پزشکی وامکان گفتگوی زنده وپرسش وپاسخ وامکاندریافتخبرنامه

اپتومتريايران

براي همكاري همه اپتومتريست هاي ايران ودر مورد اپتومتري و موضوعات مرتبط باان در ايران مي باشد

dermatology

مقالات و نوشته هایی درزمینه پوست و مو و نیز پاسخ به سوالهای شما در این زمینه ها

انگل شناسی

مقالات و نوشته هایی درزمینه انگل شناسی پزشکی

چشم و عینک

مقالات و توضیحاتی دربارهبینایی و چشم و عینک

  آموزشپزشكي

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

توانبخشی

اخبار و مقالات دربارهمعلولین و توانبخشی

  علوم پزشكيايران

 شبكه اطلاع رساني علوم پزشكي ايران

  اطلاعات پزشکي

/ 0 نظر / 24 بازدید