با سلام

     اندیشه?

ri-khomeini

پژوهشکده امام خمینی با هدفپژوهش در زمینه های مختلف حیات و اندیشه امام خمینی و انقلاب - دارای مطالب فلسفی،عرفانی ،سیاسی و دینی

canoon

کانون اندیشهجوان

sharifthinktank

اندیشگاهشریف

bashgah

باشگاهاندیشه

اندیشه

اندیشه

 

 

 

 

    آموزش  ì

آموزش جهاني درايران

مقالاتی درباره آموزشوانواع آن

در آموزش IT

سایتی دارای مقالات ونوشته هایی برای آشنایی متخصصين تعليم و تربيت و دست اندركاران آموزش و پرورش بامفاهيم فناوري اطلاعات و چگونگي توسعه آن در عرصه تعليم و تربيت

ارزشيابيتوصيفي

مقالاتی درباره آموزشوارزشيابي تحصيلي و تربيتي

hhvaziry

مقالات و اطلاعاتی درباره نحوه درس خواندن

  وزارت علوم

 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

سازمان سنجش

سازمان سنجش آموزشكشور

medu.ir

سایت وزارت آموزش و پرورش

ostad

اساتیددانشگاه

aqi

آموزشنوين

tajrobi

پشتيبان همراه - اخبارکنکور در ایران

  المپياد دانشجويان

المپیادهای علمیدانشجویان ایران در سایت سازمان سنجش

/ 0 نظر / 22 بازدید