سلامی دوباره

به یاری خدا و همکاری دوستان و تحمل و صبر خانواده، از دومین پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در تاریخ 27 آذر 1393 با نمره عالی با عنوان: بررسی و شناسائی نسخه های دست خط مولف موجود در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، دفاع نمودم. در این مجال از تمامی کسانی که در این راه حامی و پیشتیبان من بوده اند سپاس گزارم. از اساتید ارجمند و گرانمایه که در این راه از هیچ کمکی دریغ ننمودند سپاسگزارم. قدردان زحمات این عزیزان هستم : استاد عزیزم جناب آقای طالعی، استاد عزیزم جناب آقای عظیمی، استاد عزیزم سرکار خانم مومنی، استاد عزیزم سرکار خانم افکاری، استاد عزیزنم جناب آقای صادق زاده، استاد عزیزم جناب آقای وفادار مرادی، استاد عزیزم جناب آقای فاضل نیشابوری. و تمامی همکارانم در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، و تمامی کارکنان موسسه کتابخانه و موزۀ ملی ملک، تمامی کارکنان بخش مخطوطات سازمان اسناد و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، هم کلاسی های عزیزم در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) و همچنین دوست خوب و عزیزم جناب آقای میرمقدم.

از زحمات تمامی عزیزان سپاس گزارم.

/ 1 نظر / 154 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir