سلام

جامعه کتابداران دانشگاهی ايران با هدف پايه گذاری انجمنی علمی برای کتابداران و اطلاع رسانان ايران در آينده نزديک اقدام به عضو گيری می نمايد.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
حسين نريماني

سلام ازاينکه به فکر تشکلی منسجم برای دفاع از حقوق کتابداران و شناسايی جامعه کتابداران هستيد کمال تشکر را دارم . تشکليل انجمن کتابداران دانشگاهی در واقع فکری وايده های عالی را می طلبد . از کليه کتابداران دانشگاه ها تقاضا دارم ياريگر وحامی چنين تشکلاتی باشند کتابدار کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران