گنجینه های مکتوب، میراث یادگار از آیت الله گلپایگانی(ره )

چکیده

این نوشته نگاهی اجمالی است در خصوص کتابخانه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) در شهر قم که شامل بیان مراحل  تاسیس کتابخانه، منابع موجود، جامعه هدف، شیوه ارائه خدمات به مراجعه­کننده­گان و مبحث حفاطت و نگهداری کتابخانه می شود.مدیریت مجموعه این کتابخانه بطور مختصر بیان گشته و  نحوه حفاظت و نگهداری مجموعه با تصاویر نشان داده شده است. شرایط نامناسب کتابخانه در باب حفاظت و نگهداری مورد نقد قرار گرفته و  به تامین بودجه برای کتابخانه های غیر دولتی پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی برای هر چه بیشتر سهیم شدن جامعه در کمکهای مادی و معنوی به کتابخانه ها برای حفاظت و نگهداری نسخ خطی ارائه شده است.

کلید واژه:کتابخانه آیت الله گلپایگانی،  نسخ خطی ، حوزه علمیه قم ، کتابخانه امام مهدی ( عج )، کتابخانه حجازیها.

/ 0 نظر / 90 بازدید