هر ساله در هفته پژوهش نمايشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی برگزار می شود که تا دوسال پيش اين کتب با حمايت وزارت علوم وتحقيات و فناوری در اختيار دانشجويان قرار می گرفته ولی در راستای کم کردن هزينه های دولت کريمه اين نمايشگاه به نمايشگاه انجمن ناشران تغيير نام پيدا کرده تا هر چه بيشتر برای ناشران منفعت داشته باشد تا برای دانشجويان و کتابخانه های دانشگاهی .

/ 0 نظر / 16 بازدید