حقوق

حقوقدانان

سایتیدرباره حقوق دارای مطالبی در زمینه مصوبات مجلس ، طرح ها و لوایح ، حقوق اسلام ،حقوق بین الملل ، حقوق خصوصی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق بشر ، حقوق زنان ،اسناد و قوانین ، قانون اساسی ایران ، اسناد بین المللی ، قوانین اساسیکشورها

  انجمن علمیحقوق

 حقوق بشر حقوق خانواده حقوق جزا حقوق خصوصی حقوق بين الملل

اخبار حقوقی

اخبارحقوقی در سایت خبرگزاری ایسنا

قوانين و مقررات ايران

سيستم قوانين و مقررات ايران

 

 

سیاستû

اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی - دارای مقالاتی علمی درزمینه سیاست و تئوری های سیاسی و نیز سیاست اسلامی 

سیاست دینی

تحلیل ها و مقالاتی درباره مسایل سیاسی ایران و نیزمسایل دینی سیاسی

دانش سیاسی اسلام

دارای مطالبی درباره دانش سیاسیاسلام

اندیشه سیاسی

اندیشه های سیاسیاسلامی بزرگان سیاست

علوم سیاسی

علومسیاسی

علوم سیاسی

مجله علومسیاسی

اندیشه سیاسیمن

یادداشت اندیشه های نویسنده درباره مسایل سیاسی معاصرداخلی و خارجی

 

 

سايتهاي خبريو خبرگزاری ها

صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران - خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - خبرگزاری دانشجویان ایران - خبر گزاریفارس - خبر گزاریفارس - خبرگزاریمهر - قلم سبزایران - خبرگزاری دانشآموزی (پانا) - واحد مرکزیخبر - خبر گزاری همبستگی جوانان - خبرگزاری اخبار ایرانگويا - امروز - بازتاب - رويداد - دريچه - شهروند - راديوفردا  - ايران ديدبان - مجلهديدگاه - صدايآلمان - صدايآمريكا -  بي بي سي - شانا - پژواك رسانه ها - عكسهاي خبري - خبرگزاري مجلس - سايتهاي فارسي - شبکه خبر دانشجو - باشگاه  گويا+ا - نقطه - اس اس ان - خبرگزاری صدا و سیما - دريچه - چلچراغ - دانا - بيعنوان - جيغ وداد - افشا - امروز  -  گردآور خبر - رويدادخبرها دات كام -   بروسكه -   اخبار ايران -   اخبارروز -   ورلد نيوز -   موجسوم -   عكسهاي خبري -   خبر دوم -   ايران خبر -   پيام -   نوانديش -   مازند نیوز -   ايلنا -   رادیواسرائیل -   براي كردستان -   دزفولامروز -   پرسا نیوز -   مرور -  

/ 0 نظر / 26 بازدید