ناشران برای فروش حسابی کيسه دوختند البته برای قشر مرفه جامعه بسيار مفيد ولی کدام دانشجوی مکانيک ميتونه يه کتاب ترموديناميک سنجل با بيست هزارتومن قيمت بخره .نميدونم شايد بتونه شايدم من از وضعيت اقتصادی مردم زياد اطلاع ندارم.

/ 0 نظر / 14 بازدید