با سلام

 

دارو سازی

fromindia

مقالات داروسازي - مسافري در هند

دايرةالمعارفدارو

دايرةالمعارف دارو

دارودرمان

دارو درمان

شركت توليددارو

 شركت توليد دارو

تغذيه و رژيم درماني

ارائه رژيم هاي درماني، داروهاي گياهي، هفته نامه و ماهنامه تغذيه اي برايسنين مختلف

کشت و صنعت سها

 شرکت کشت و صنعت فرآوری گياهان دارويی سها- هلال تنکابن بزرگترين پروژه توليد انواع عصاره های گياهان دارويی ايرانتوليد انواع عصاره های خشک و مايع از گياهان دارويی، مورد نياز صنايع دارويی، غذايی و بهداشتی آرايشی با بهره گيری از فناوری های نوين.

 

 

مهندسی تغذیه و رژیمغذایی - سلامتی

ابن سينا

 مطالعات راهبردی و فناوری ابن سینا ، يك سايت ويژه با امكان دريافت اطلاعات تن سنجي و حتي رژيم غذائي بصورت انلاين .دريافت رايگان مجله سينا.دريافت بروشورهاي اموزشي در باره شيوه زندگي تغذيه درست ورزش سلامتي .اصول زندگي صحيح ومديريت زمان.شيوه رفع استرس و...

پويا آنلاين

 کشور ما سر زمين ميوه ها و سبزيها و گلهاو گياهان فراوان است اگر مردم از خواص آنها آگاه باشند و از رژيم درستي پيروي نمايند سودهاي سر شاري خواهند برد .

رژيم غذايي

معرفي رژيم هاي خاص غذايي براي بيماران ديابت با فشار خون بالا ، چربي خونبالا , گروههاي تغذيه اي به همراه نكات جالبي در اين زمينه

سايت دكترسنجابي

 يك سايت تخصصي در زمينه شيوه زندگي و رژيم درماني تن سنجي رايگان و طراحي رژيم غذائي رايگان و بصورت آنلاين

تغذيه و رژيم درماني

ارائه رژيم هاي درماني، داروهاي گياهي، هفته نامه و ماهنامه تغذيه اي برايسنين مختلف

مهندسیغذا

مقالات و اطلاعاتی در زمینه مهندسی غذایی و نیز فرمول های مواد غذاییمختلف

تعيين وزن ايدهآل

 تغذيه و رژيم درماني و نكات تغذيه و تعيين وزن ايده آل به صورت آنلاين

برنامه تغذيه كامپيوتري

معرفي برنامه ، آمار و ارقام ، ركورد داران ، كتابها  - دکترکرمانی

راه زندگيسلامت

معرفي برنامه هاي لاغري, سلامتي و فراورده هاي اين مركز

تغذيه و رژيمدرمانی

 سايت تخصصی تغذيه و رژيم درمانی دکتر رضا آمری نيا

اخبارسلامتی

( اخبار تغذیه و سلامتی (در روزنامه جام جم

سلامت ايران

 بانك اطلاع رساني سلامت ايرانيان

  غذايي و كشاورزي

 سازمان صنايع غذايي و كشاورزي

رژيم درماني تنسالم

 موسسه رژيم درماني تن سالم

تغذيه و رژيم درماني

 تغذيه و رژيم درماني

طعام اسرار

 طعام اسرار

 

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.