سلام

مجموعه سايتهای فارسی در زمينه زيست شناسی و جانور شناسی .

زیست شناسی و زیست فناوری

Genetic ژنتیک

سروِيس خبری ژنتيک وبيوتکنولوژی

biology

مقالات درباره زیست - مفید برای تحقیق ومطالعه

زیستشناس

مقالات و نوشته هایی بهدرد بخور در زمینه زیست شناسی

بيوتکنولوژی

شناسی مقالات و نوشته ها واخبار در زمینه بیوتکنولوژی و زیست

انجمنبیوتکنولوژی

انگلیسی و فارسی ::: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

ذخاير توارثيايران

سایتی دارای مقالات درزمینه ذخیره های توارثی ایران در گیاهان

پژوهشكده  بيوتكنولوژي

اطلاعاتي در مورد پروژه ها ,تخقيقات خدمات ,معرفي بخشها

بیوانفورماتیک

مقالاتی درباره بیوانفورماتیک-اطلاعاتی در زمینهپروتئین ها

genetics

انگلیسی و فار سی ::: دارای مطالبی دربارهژنتیک

bioinformatics

Bioanformatic - مقالات دربارهبیوانفورماتیک

karamudini

ستیز و گریز برای زیستن - گیاهان وجانوران

boshrooyeh-bio

آموزش زیست شناسی - برای امتحانات

خبرهایتراریخته

اخبار و مقالات در زمینهژنتیک و گیاهان

nanomedicine

سایت نانوفناوری زیست پزشکی ایران

آموزش زیستشناسی

وبلاگی برای آموزش زیستشناسی

abbaspour

نکته و تست و آزمون زیست شناسی

اخبارژنتيك

جديدترين اخبارو مقالاتدربارهژنتيك

cellular molecular biology

زیست شناسیسلولی و مولکولی

khorasanbiology

مقالات زیست شناسی- خراسان

isfahanbiology

دانش زیست شناسیاصفهان

  ژنتيك مهندسي

 پژوهشگاه مركزي ژنتيك مهندسي

mah-mohammad

مقالات زیست شناسی - ساری

pejoohesh

مقالات زیست شناسی -  میبد

پژوهشكده رويان

 پژوهشکده رویان - علوم سلولي و ناباروري

مجله زیست

مجله زیستدر سایت رشد - وابسته به آموزش و پرورش

sabzinhe

انجمن علمی معلمان زیست شناسی استان آذربایجان شرقی

cmbg

مقالات و مطالب در زمینه زیست شناسی سلولی و ژنتیکمولکولی

pasco

( سایت علمی بیوتکنولوژی (شرکت تعاونی اعضای هیات علمی انستیتو پاستورایران

genetic problem

مقالاتی در زمینه مشکلات و ایرادهای علم ژنتیک و نیز مطالبی در مورد شبیهسازیو معایب آن

علوم و تحقیقاتکشاورزی

ارائه مطالب و مقالاتعلمی-پژوهشی و تحقیقاتی در مورد علوم کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) + بیوتکنولوژیکشاورزی

انجمن ژنتیکایران

انجمن ژنتیک ایران دارایمطالبی در زمینه ژنتیک جانوران و ژنتیک گیاهان و انسان و نیز خصوصیات کروموزمیموجوداتبا هدف نزدیک کردن متخصصان اینرشته

cell biology journal

مجله علوم سلولی ومولکولی، يک نشريه علمي- خبری ، براي اطلاع رسانی و آشنايي دانشجويان علوم سلولی وعلوم مولکولی مي باشد که دارای مقالاتی در این زمینه هاست

hawaii-microangela

MicroAngela's Electron Microscope Image Gallery - مجموعه ایکامل از عکس های میکروسکوپی مربوط به زیست شناسی

semmate

Sem gallery - دارای عکس هایی میکروسکوپی برای زیستشناسی

jcb.org

The journal of Cell biology

cellbiology

Dictionary of cell Biology

میکروب شناسی

انگل شناسی

مقالات و نوشته هایی در

/ 0 نظر / 18 بازدید