با سلام

يه صحبت کوچيک با مديران کتابخانه ها داشتم دوستان عزيز مديريت علمی است که در جهان امروز برای خود جايگاه ويژه ای پيدا کرده و نظريه پردازان مديريت راهکارهای نوينی رو  ارائه کرده اند که در سازمانهای خاصی جواب می دهد شيوه و روش اداره کردن هر سازمانی تنها پيروی از يک شيوه مديريتی نيست بلکه هر روش در قالب سازمان معنا پيدا ميکند و بايد با اصول سازمان سازگاری داشته باشد .اخيرا بعضی از دوستان تنها به اين دليل که روش مديريتی که به آنها پيشنهاد شده يه روش معروف دست به ادغام ، کاهش نيروی انسانی و... می زنند که پس ازمدتی با مشکل بر می خورند و ميرن يه راهکار جديدی رو امتحان ميکنند .

خواهشاُ ابتدا مطالعات کامل داشته باشيد . کار رو به کنترل بگيريد و پس مشاهده ريزه کاری ها دست به تغييرات بزنيد و بدونيد هر تغييری درست نيست. و اينم بگم که اداره کردن کتابخانه با مديريت سازمانهای ديگه کاملا متفاوت.

/ 0 نظر / 16 بازدید