اگر کتابخانه رو کالبدی با روح در نظر بگيريم ببيند چقدر سعه صدر و تحملش بالاست هرگز روی خودشو به طرف علوم جديد نبسته هيچ وقت از پذيرش تکنولوژی جديد خسته نشده. و همچنان جز مکانهايی است که در طول تاريخ اگر چه تغيير شکل داده و هرگز از بين نرفته و در ميان همه ملل جايگاه خودشو داره.پس همانند کتابخانه بروز و جاری بشيم.تا پايدار باشيم

/ 0 نظر / 15 بازدید