سلام

ميدونم خيلی وقت ميشه که سر نزدم علتشم دوره خدمت سربازی است . يه دوماهی رو بايد از کامپيوتر و اينترنت دور باشم برا ی همين که خيلی و قته بروز نشده.الته يک ماهش سپری شده يک ماه دوم مونده .راستی اگه خواستين ميتونيد بياييد پادگان (۰۱ ارتش در سر پيروزی ) هم فال هم ملاقات با يک سرباز خيلی خوشحال ميشم اگه کسی رو ببينم.

خوب بايد برم بخوابم تا صبح ساعت ۵ بيدار شوم .فردا صبحگاه داريم.

خدا نگهدار

مجتبی عباس نژاد سرباز يگان ۷۳۳ پادگان ۰۱ نيروی زمينی ارتش

/ 0 نظر / 21 بازدید