با سلام به دوستان عزيز

بعد از مدتها با يک مقاله به سراغتون اومدم ، البته شايد در سايتهای ديگر نيز با اين مقاله بر خورد کرده باشيد اما چون موضوع جديدی و کمتر کارشده خواستم در اين باره بيشتر تلاش بشه.

همچنين از جناب آقای محسنی که هميشه در مقولات جديد کتابداری و اطلاع رسانی از صاحب نظران کشور بشمار ميآيند نيز تشکر نمايم.

 

Top of Form

Bottom of Form


اقتصاد اطلاعات

[ 06 Dec 2004 ]   [ نويسنده (گان) : حميد محسني ]   [ انسان گلوبال ]


چکيده :

امروزه اطلاعات و فن آوري اطلاعات آنچنان بر جنبه هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افراد و اجتماعات تاثير گذاشته است كه نمي توان از آن غفلت نمود. تاثير اطلاعات و فنآوري اطلاعات هم از جهت ايجاد فرصتهاي طلايي جديد و هم از نظر چالشهاي سازماني قابل مطالعه است . بدون شك جهاني شدن اقتصاد ، دسترسي به آن جوامع صنعتي و پيشرفته را به جامعه اطلاعاتي و اقتصادي آنها را از اقتصاد صنعتي به اقتصاد مبتني بر خدمات اطلاعاتي و دانش تبديل كرده است . فرآيند توليد و مديريت شركتهاي و سازمانها به شدت متحول شده اند و سازمانها و شركتهاي مجازي به وجود آمده اند .

کليد واژه ها :اقتصاد؛ اطلاعات؛ اقتصاد اطلاعات

متن مقاله :

امروزه اطلاعات و فن آوري اطلاعات آنچنان بر جنبه هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افراد و اجتماعات تاثير گذاشته است كه نمي توان از آن غفلت نمود. تاثير اطلاعات و فنآوري اطلاعات هم از جهت ايجاد فرصتهاي طلايي جديد و هم از نظر چالشهاي سازماني قابل مطالعه است . بدون شك جهاني شدن اقتصاد ، دسترسي به آن جوامع صنعتي و پيشرفته را به جامعه اطلاعاتي و اقتصادي آنها را از اقتصاد صنعتي به اقتصاد مبتني بر خدمات اطلاعاتي و دانش تبديل كرده است . فرآيند توليد و مديريت شركتهاي و سازمانها به شدت متحول شده اند و سازمانها و شركتهاي مجازي به وجود آمده اند . فن آوري اطلاعات بسياري از محدوديتهاي زماني و جغرافيايي را از بين بده است و افراد و سازمانها بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي مي توانند با هم ارتباط برقرار كنند و به مبادله اطلاعات بپردازند. سيستمهاي اطلاعاتي ، ارتباط دوربرد و شبكه ها تحولات و دگرگونيهاي اساسي در توليد كالا و خدمات ، بازرگاني، بازريابي، فروش ، تبليغ و مديريت دسترسي به اطلاعات به وجود آورده اند. انقلاب اطلاعات كه از قرن بيستم شروع شده است ، تغييرات شگرفي را در نيروي كار به وجود آورده است و نيز حرفه ها و خدمات جديدي ظهور كرده اند كه به توليد ، توزيع يا كار با دانش و اطلاعات وابسته اند ، به طوري كه بيش از 60 درصد توليد ناخالص ملي و حدود 55 درصد نيريو كارگري آمريكا به اطلاعات و دانش وابسته است (صفحه 3 همين كتاب(

در تعريف اقتصاد به عنوان يك علم توافق نظر كلي وجود ندارد. عده اي آن را مطالعه و بررسي توليد ، توزيع، و مصرف ثروت در يك جامعه انساني دانسته اند و گروهي ديگر آن را علم استفاده از منابع كمياب به منظور نيل به هدف رفاه اجتماعي براي جامعه بشري. در مورد اينكه اقتصاد به عنوان يك علم مطرح است يا هنر نيز بين صاحبنظران اختلاف وجود دارد . عده اي معتقدند هنگامي كه عملكردهاي اقتصادي با استفاده از رياضيات توجيه گردند. اقتصاد به عنوان يك علم مطرح است و بعضي ديگر معتقدند زماني كه از فلسفه و منطق براي توجيه مسايل اقتصادي استفاده كنند، اقتصاد به عنوان يك هنر مطرح خواهد بود. هر تعريفي را براي اقتصاد بپذيريم، مباحث اقتصادي مربوط به هر كالا يا خدمات به طور عمده شامل سرمابه گذاري، توليد، قيمت گذاري، بازاريابي، تبليغ، توزيع وفروش مصرف درآمد، شركتها، اشتغال و ساير مواردي است كه معمولاً در متون اقتصادي مطرح مي گردند. بر اين اساس اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسي توليد ، توزيع، بازاريابي ، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق توليد ، انتشار، فروش ، ذخيره ، پردازش، و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود. اطلاعات و دسترسي به آن چنان ارزش و اهميتي داردكه يكي از اركان اساسي توسعه و محور تصميم گيري در تمامي سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و به همين دليل هر سال سرمايه هاي هنگفتي براي تحقيق، توليد، انتشار، فراهم آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي، اشاعه و دسترسي به آن صرف يم گردد و به عنوان كالايي با ارزش خريد و فروش مي گردد و بسياري از خدمات و صنايع پيچيده براي ذخيره، پردازش، انتقال و دسترسي به آن به وجو آمده اند و بسياري از كشروهاي پيشرفته بريا جذب اين بازار برنامه ريزي دقيق و سرمياه گذاري هنگفتي را انجام داده اند. اينترنت كه پديده اي جديد در فن آوري اطلاعات مي باشد،‌بر اساس بررسي دانشگاه تگزاس، حدود 300 ميليارد دلار درآمد در سال 1998 براي آمريكائيان داشته است . در حالي كه اقتصاد جهاني سالانه به طور متوسط 8/3 درصد و در آمريكا 8/2 درصد رشد دارد ، اقتصاد اينترنت به تنهايي در آمريكا به طور متوسط 5/174 درصد از سال 1995 تا 1998 رشد داشته است و در اين مدت كوتاه از صنايع قديمي و قدرتمندي جون انرژي (223 ميليارد دلار درآمد سالانه)، اتومبيل (350 ميليارد دلار) و ارتباطاطت راه دور (270 ميليارد دلار) در آمريكا پيشي گرفته است . در حالي كه كشور آرژانتين از لحاظ درآمد ناخالص ملي در رتبه نوزدم در جهان مي باشد، درآمد حاصل از اينترنت در آمريكاه به تنهايي بيشتر از درآمد ناخالص ملي كشور آرژانتين مي باشد . اطلاعات، فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات به گونه اي توسعه و اهميت يافتند كه اين عصر را عصر اطلاعات، ارتباطات و رايانه خوانده اند و خدمات و مشاغل زيادي را به خود جذب كرده است . براي مثال : بر اساس مطالعه و پيش بيني دانشگاه تگزاس تا سال 1998 تنها در بخش فن آوري اينترنت000/200/1 نفر شاغل بوده اند كه عمدتاً شغلهاي جديدي هستند . در انتشار و توزيع يك كتاب افرادي چون نويسنده،‌مترجم، ناشر، ويراستار، حروفچين، نمونه خوان، صفحه آرا، گرافيست ، ليتوگراف، چاپچي، صحاف، مراكز پخش ، كارگزاران و كتابفروشيها به طور مستقيم در ارتباطند. همچنين صنايع زيادي چون كاغذ ، چاپ، سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي نيز مستقيم و يا غير مستقيم به آن مربوط مي شوند . همچنين حرفه ها و مشاغل جديد ديگري چون فروشگاههاي الكترونيكي كتاب (مانند آمازون) ، توليد كنندگان و توزيع كننگان كتابهاي الكترونيكي نيز جزئي از اقتصاد كتاب محسوب مي شوند كه خود بخشي از اقتصاد اطلاعات مي باشد . كشور آلمان در سال 1996، صرفنظر از ساير منابع اطلاعاتي ، تعداد 71515 عنوان كتاب چاپ اول منتشر شده است . اين بدان معني است كه نوسيندگان ، ناشران، و مشاغل و خدامت زيايدي در اين كشور به فعاليت مشغول بوده اند، به طوريكه تنها ارزش پشت جلد كتابها 9 ميليارد دلار يا معادل 900 ميليارد تومان ميباشد. آمار منتشر شده از سوي انجمن ناشران آمريكا حاكي از فروش 000/300/033/23 دلار كتاب در سال 1998 مي باشد . بر اساس آمار منتشر شده سال 1998 شركت ميكروسافت، كه تنها به توليد نرم افزار هاي رايانه اي مي پردازد، 25183 نفر را به طور تمام در اختيار داشته است و در آمد خالص اين شركت در همان سال 000/000/360/11 دلار بوده است كه نسبت به سال پيش 54 درصد رشد داشته است. سفارش و تهيه ، سازماندهي ، حفاضت ، نگهداري، ذخيره ، پردازش و اشاعه اطلاعات، موجب تاسيس نهادها و شركتهايي چون كتابخانه، مراكز اطلاعات و اطلاع رساني ، بانكهاي اطلاعاتي، شركتهاي توليد انواع نرم افزار و سخت افزار و خدمات رايانه اي و بسياري ديگر از اين قبيل شده است . شبكه هاي اطلاعاتي عظيمي چون اينترنت به شدت در حلا دگرگون ساختن ارتباطات فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي و … است و ارزش و اهميت اطلاعات و دسترسي به آن را دو چندان نموده است. مشاغل و خدمات جديدي را به وجود آورده و مرزهاي مكاني و زماني را در دسترسي به اطلاعات از بين برده است . كشورهاي پيشرفته با استفاده از فن آوري سنجش از راه دور و ماهواره اي به بسياري از اطلاعات اقتصادي و نظامي ساير كشروها دسترسي دارند و با استفاده از اين اطلاعات ، كه بسيار گران قيمت نيز هستند، روابط اقتصادي و نظامي خود را با ديگر كشورها تنظيم مي كنند.
با استفاده وسيع از فن آوريهاي جديد، اطلاعات به عنوان مواد خام به شكلهاي مختلف مورد داد و ستد قرار مي گيرد. مي توانيد دوره و شماره اي خاص از يك مجله را تصور كنيد كه گاهي به صورت چاپي و زماني به شكلهاي مختلف الكترونيكي (بر روي صفحه ارزان، صفحه فشرده يا سي.دي، دي.وي.دي. و اينترنت) مورد معامله قرار گيدر. مراكز چكيده نويسي و توليد پايگاههاي اطلاعاتي مقالات همين مجله را به صورت ديگري بسته بندي و به مشتريان خود عرضه مي نمايند . ميزبانها اطلاعات آن را به صورت پيوسته و از طريق شبكه هاي رايانه اي در اختيار كاربران خود قرار مي دهند. و به ازاي هر بار بازيابي مقاله اي خاص هزينه اي دريافت مي نمايند. هزينه دريافت اين خدمات ممكن است بر ساسا ميزان ركورد بازيابي شده ، زمان اتصال و يا حتي سرعت انتقال اطلاعات باشد . متن كامل مقالات مجله مزبور زماني ديگر توسط مراكز خدمات تحويل مدرك بارها فروخته مي شود . با توجه به پيشرفتهاي اخير در توليد ، دخيره، بازيابي و انتقال اطلاعات ، بسياري از ناشران و مراكز خدمات تحويل مدرك نوعي ديگر از تجرات اطلاعات مربوط به همان مجله را رونق داده اند. تمامي خدمات مربوط به اشتراك، سفارش، دريافت، مسايل مالي و .. يك مجله از طريق اينترنت نيز صورت مي پذيرد و كاربر مي توان بهصورتهاي مختلف اطلاعات يك مجله را از طريق اينترنت و از كانالها و شركتهاي متفاوت دريافت نمايد: اطلاعاتي چون فهرست مندرجات، چكيده مقالات، خدمات آگاهي رساني جاري، اشاعه اطلاعات گزيده، دريافت متن كامل مجله ، دريافت متن كامل يك مقاله خاص و غيره. هر كدام از اين خدمات داراي نرخها و سيستمهاي قيمت گذاري جداگانه اي هستند.
به اين ترتيب نه تنها اطلاعات را به عنوان يكي از عوامل توليد در كنار عواملي جون كار، زمين و سرمايه قرار مي دهند كه در تمامي عرصه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي به عنوان عنصري اساسي و تاثير گذار رخ مي نمايد، بلكه خود موجب رونق صنايع اطلاعاتي، ارتباطي و ساير صنايع مرتبط با اطلاعات نيز شده است: به طوري كه بدون حضور اطلاعات بسياري از اين صنايع ارزش وجود خود را از دست خواهند داد.
به طور خلاصه، براي توليد، تهيه، سزاماندهي، ذخيره ، پردازش و دستري به اطلاعات فعاليتها ، خدمات و مشاغل زيادي به طور مستقيم يا غير مستقيم در ارتباطند كه بخشي از اقتصاد اطلاعات محسوب مي شوند. بريا مثال آن دسته از رايانه، سخت افزارها، نرم افزارها و مشاغلي كه بريا توليد و توزيع كتاب به كار رفته مي شوند، جزيي از اقتصاد اطلاعات محسوب مي شوند.
عليرغم آنكه اقتصاد اطلاعات در كشروهاي صنعتي و پيشرفته به خوبي از اهميت برخوردار است و اين كشورها برنامه ريزيهاي وسيعي را براي كسب درآمد از اين رهگذر شروع كرده اند، ولي در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه از جمله ايران اهميت آن به خوبي درك نشده است و يا هنوز زير ساختتهاي لازم براي توسعه اين بخش از اقتصاد وجود ندارد . در اينجا سعي مي شود در بخشهاي مختلف به طور مختصر به چشم اندازهاي اقتصادي اطلاعات اشاده گردد.

فن آوري اطلاعات

تكنولوژي اطلاع رساني / اطلاعاتي مجموعه ابزارها، ماشينها، دانش فني، روشها و مهارتهاي استفاده از آنها در توليد ، داد و گرفت ، پردازش، انباشت، بازيافت، جابه جايي، انتقال و مصرف اطلاعات است، از ساده ترين تا پيچيده ترين، و از ولتيترين تا پيشرفته ترين مراحل اطلاعاتي. با اين تعريف تمامي سخت افزارها مانند رايانه و لوازم جانبي آن و همچنين ابزارهاي ارتباط دوربرد، شبكه هاي اطلاع رساني، اينترنت، و نيز بسيار از نرم افزايها ديگر كه براي ذخيره، پردازش ، آماده سازي، بازيابي و مصرف اطلاعات به كار مي روند در اين رده قرار مي گيرند. همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد اين بخش از صنعت اطلاعات به سرعت در حال گسترش و دگرگوني است و ميليادها دلار درآند هر ساله عايد شركتهايي مي شود كه در اين بخش فعاليت دارند . هر چند توليد سخت افزايهاي اطلاع رساني در ايران به كندي در حال پيشرفت استو در مقايسه با كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي را شاهد هستيم، ولي مديريت سخت افزار توليد نرم افزار بخشي از فن آوري اطلاعات است كه با برنامه ريزي دقيق مي توان از طريق آن درآمدهاي زيادي را نصيب شركتها و كشور كرد . توليد وفروش اين نرم افزارها مي توان در سطح ملي و بين المللي باشد. در سطح ملي نرم افزارهاي خوب موجب استفاده بهنيه از سخت افزارهاي موجود براي دسترسي به اهداف سازماني و فردي نيز مي گردد، كه بريا آن هزينه هاي زيادي صرف شده است . براي مثال : توليد يك نرم افزار ذخير و بازيابي اطلاعات براي كتابخانه ها موجب صرفه جويي در هزينه، سرعت دسترسي به اطلاعات ، افزايش كيفي دسترسي به اطلاعات ، صرفه جويي در نيروي انساني، مديريت مناسبتر بر مجموعه و بسياري از مزاياي ديگر مي شود . كافي است بار ديگر اشاره كنيم كه در آمد خالص شركت مايكروسافت كه فقط به توليد نرم افزار مي پردازد در سال 1998 معادل 000/000/360/11 دلار بود ه است و نسبت به سال قبل 54 درصد رشد داشته است. و يا انترنت در سال 1998، 000/000/000/300 دلار درآمد براي آمريكاييان داشته است و از سال 1995 دشدي معادل 5/174 درصد داشته است.

اشتغال

هر چند رشد صنعت اطلاعات موجب كاهش نياز به نيروي انساني در بسياري از بخشهاي توليد و خدماتي شده است ، ولي خود موجب ايجاد بسيار از شغلهاي جديد نيز شده است . براي مثال در اواخر دهه 1980 در كشور آفريقاي جنوبي در بخش اطلاع رساني 000/000/2 نفر شاغل بودند . و يا در سال 1998 در ايالات متحده آمريكا 000/200/1 نفر فقط در بخش اينترنت شاغل بودند. اگر در نظر بگيريم به طور متوسط حداقل دو نفر ( با توجه به تيراژ در ايران ) به طور مستقيم و غير مستقيم براي توليد ، توزيع و مصرف يك كتاب درگير باشند، افزايش عناوين و تيراژ كتاب و ساير منابع اطلاعاتي مي تواند در ايجاد شغل جديد بسيار موثر بشاد . بنابراين رشد توليد كتاب و ساير منابع اطلاعاتي نه تنها فعاليت فرهنگي و علمي است كه موجب ارتقاي سطح آگاهي و دانش مردم و كاهش بزهكاريهاي اجتماعي مي شود ، بلكه فعاليتي اقتصادي نيز محسوب مي شود . صنايع كاغذ سازي: فن آوري اطلاعات : تاليف و ترجمه ، حروفچيني ، نمونه خواني، ويراستاري ادبي و علمي، صفحه آرايي، فيلم و زينك، صحافي، چاپ، ناشران، كتابفروشي، توزيع عمده كتاب و سيار منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي : كتابخانه ها: توليد ، اطلاعات و اطلاع رساني است و جزئي از اقتصاد اطلاعات مي توانند محسوب شوند.

توليد توزيع و فروش اطلاعات

اطلاعات منبع اصلي تصميم گيري است و آنچنان اهميتي استراتژيك دارد كه آن را قدرت مي دانند. تصميم گيري درست و به موقع و برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ساير موارد مربوط به يك سازمان، شركت ، و يا در سطح ملي و بين المللي به اطلاعات مناسب و درست بستگي دارد و عدم دسترسي به آن خسارتهاي اقتصادي و مالي فروان و در بعضي مواقع جبران ناپذيري با به جاب خواهد گذاشت. توليد و انتشار اطلاعات علمي – فني ، اقتصادي، آماري و يا ساير اطلاعات مورد نياز و دسترسي به آن جزئي جدايي ناپذير از حيات اقتصادي يك كشور مي باشد. به طوري كه شركتهاي موفق وبين المللي براي رقابت در بازار و توليد محصول جديد و يا بهنيه سازي آن ميلياردها دلار صرف تحقيق و پژوهش مي نمايند. براي مثال صنايع داروسازي در آلمان سالانه بيش از 000/000/000/50 دلار براي تحقيق و پژوهش هزينه مي كنند . اطلاعات نوعي مواد خام است كه در كالاهاي ساخته شده موجود بوده و توليد كالا به وجود آن بستگي دارد. كالاهاي ساخته شده از بسياري جهات اطلاعات منجمد محسوب مي شوند. در جهان امروز با توجه به حجم اطلاعات منتشر شده ، بدون سازماندهي و پردازش اطلاعهات دسترسي به بسياري از اطلاعات عملاً ناممكن است. به همين دليل سازماندهي، ذخيره، پردازش و توليد پايگاههاي اطلاعاتي و اشاعه آن بين متقاضيان اطلاعات، حرفه ها و مشاغل زيادي را به خود اختصاص داده است و از اين راه بسياري از سازمانها و شركتهاي انتفاعي و غير انتفاعي درآمدهاي هنگفتي را نصيب خود مي سازند. براي مثال كتابخانه ملي بريتانيا در سال 1998 روزانه بيش از 14000 مقاله به افراد متقاضي در سراسر دنيا ارسال كده است و از را ه درآمد سرشاري را نصيب خود كرده است . اين خدمات بخشي از فروش ساليانه كتابخانه ملي بريتانيا است و شامل فروش نرم افزار، پيگاههاي اطلاعاتي، خدمات مرجع و ساير خدمات جنبي ديگر نمي شود . نكته بسيار قابل تامل در فروش اطلاعات، در مقايسه باساير كالاها، اين است كه يك قلم از اطلاعات پس از يك بار فروش مجدداً نيز قابل فروش است . براي مثال يك مقاله ممكن است دهها بار فروخته شود چكيده آن به صورتي ديگر به فروش برسد در قالب فهرست مندرجات، خدمات آكاهي رساني جاري و اشاعه گزينشي اطلاعات به فروش برسد؛ و … به كارگيري رايانه و شبكه هاي اطلاع رساني به خصوص اينترنت توليد ، سازماندهي و دسترسي به اطلاعات را متحول نموده است و مشاغل و شركتهاي جديدي را درگير نموده است . ناشران، مراكز خدمات تحويل مدرك و ميزبانان پايگاههاي اطلاعاتي از اين طريق به توليد ، بازريابي، فرورش و انتقال پاره هاي مختلف اطلاعاتي به مشتريان خود مي پردازند و افراد متقاضي اطلاعات حتي در منازل خود نيز مي توانند به اطلاعات مورد نياز دستري پيدا كنند. آنها براي هر جزء از اطلاعات و خدماتي كه ارائه مي نمايند هزينه دريافت مي كنند و مشتريان نيز با توجه به كيفيت و سرعت دسترسي به اطلاعات موجود در اين سيستمها به صورت روزانه و در بعضي مواقع حتي دقيقه اي روزآمد مي شوند و بدين ترتيب جاذبه هاي فراواني براي دسترسي به بسياري از اطلاعات به وجود آورده اند. با توجه به حجم زياد اطلاعات، واحد اطلاعات از يك كتاب ، مجله و به طور كلي از يك واحد كلي تر به جزئي از يك كتباب ، مجله و حتي قسمتي از يك مقاله و واحدي جزئي تر تبديل شده است و پايگاههاي اطلاعاتي زيادي بر اين اساس توليد و به بازار عرضه شده است . بسياري از محققان و جويندگان اطلاعات به جاي مراجعه به قفسه هاي كتابخانه و يا ساير واحدهاي نگهداري اطلاعات ابتدا به اين پايگاهها مراجعه و پس از انتخاب اوليه در اين پايگاهها بريا تهيه متن كامل مطلب مورد نياز به كتابخانه يا سيار واحدهاي نگهداري اطلاعات مراجعه مي كنند. بعضي از اين پايگاههاي اطلاعاتي استفاده كننده را مستقيماً به سايتي كه مقاله در آنجا موجود است متصل مي كنند و وي مي توان مطلب مورد نظر خود را مطالعه ، نسخه برداري و يا سفارش نمايد. بسته بندي مجدد و توليد اطلاعات سفارشي و ارائه سريع آن به متقاضيان، فعاليت ديگري است كه در حال توسعه است . توليد و توزيع اطلاعات به صورت الكترونيكي به خصوص از طريق اينترنت و نيز ارتباط مستقيم محققان با يكديگر و مبادله مستقيم و سريع اطلاعات و همچنين تشكيل گروههاي مباحثه و گروههاي خبري وساير روشهاي دسترسي به اطلاعات ، رفتار هاي اطلاع يابي محققان و دانشمندان را به شدت تحت تاثير قرار داده است . و ناشران را به چاش فراخوانده است. بسياري از شركتها و سازمانها معاملات تجاري، خريد و فروش و حتي پرداختهاي مالي مربوطه را از طريق اين نظامها و شبكه هاي اطلاع رساني انجام مي دهند . تجارت الكترونيكي چشم انداز جديدي است كه بسياري از شركتهاي معتبر را به سوي خود جلب نموده است.
به طور خلاصه در عصري كه آن را با نامهاي گوناگون عصر اطلاعات ، عصر كامپيوتر، عصر ارتباطات و عصر ماهواره مي نامند، يك يز به عنوان نقطه اشتراك تمامي اين نامگذاريها وجود دارد و آن اين است كه قطعات اطلاعات در پيكره اين ابزارها مبادله مي گردد. بدون حضور اطلاعات اين ابزارها ارزش وجود خود را از دست خواهند داد . توليد و دسترسي به موقع به اطلاعات سياسي، اقتصادي ، علمي – فني و ساير اطلاعات مورد نياز موجب تصميم گيري خردمندانه است و قدرت محسوب مي شود به همين دليل سرمايه هاي هنگفتي براي توليد، ذخيره، پردازش و دسترسي به اطلاعات صرف مي گردد و صنايع اطلاعاتي و اقتصاد اطلاعات با نرخ رشدي شگفت آور در حال دگرگون كردن موازنه هاي اقتصادي است . صنايع پيچيده و ظريف بيش از پيش به اطلاعات و فن آوري اطلاعات وابسه است. اطلاعات نوعي مواد خام است كه در كالاهاي ساخته شده موجود بوده و توليد كالا به وجود آن بستگي دارد . كالاهاي ساخته شده از بسياري جهات اطلاعات منجمد محسوب مي شوند.

حميد محسني
عضو هيات علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي وزارت كشاوري

باز چاپ مطالب سایتآینده‌نگری با ذکر منبع آزاد می‌باشد
[ http://www.ayandehnegar.org ] [ info@ayandehnegar.org ] [ ©Ayandehnegar 1995 ]

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید