ياران کتابدار مانند کتابخانه هميشه جاری و بروز باشيد.سعی کنيد توانمندی های حرفه ای خودتونو ويرايش کنيد.اطلاعات و علوم جديد اطلاع رسانی رو تا جايی که ميتونيد فرابگيريد.زمان زمان ايستادن و دست ديگران رو نگاه کردن نيست بايد .

/ 0 نظر / 10 بازدید