در دلم چيزی هست مثل يک بيشه نور

مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم

که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت

بدوم تا سر کوه

به ياد کتابدار فقيد کتابخانه مکانيک دانشگاه خواجه نصير طوسی

خانم پريسا شيخ الاسلامی

/ 0 نظر / 12 بازدید