جایگاه رفیع خوشنویسی در هنراسلامی

چکیده:

در این نوشتار به آغاز خط و مقام و منزلت هنر خوشنویسی و جایگاه خوشنویس پرداخته شده ، هنری که با آغاز اسلام و نزول وحی بر پیامبر عظیم الشان اسلام آغاز گردید و توجهات آن پیامبر گرانقدر و توصیه های ائمه اطهار باعث روشنائی راه خوشنویسان گردید و حضور بعضی از ائمه در کسوت خوشنویسی بر اهمیت آن افزود تا جائی که یک خوشنویس علاوه بر هنر با سایر منزلت های اخلاقی آراسته میگردد، روحش جلا می یابد و به همراه اثری که می آفریند تذهیب می گردد. اینچنین یک ورق کاغذ سفیری می شود برای تبلیغ دین مبین اسلام  با جنبه زیباشناسانه اش.تجلی کلام وحی در کلبد خط برکات عظیمی برای بسط و گسترش اسلام پدیدآورد.

کلید واژه: خط، خوشنویس، خوشنویسی، منزلت خوشنویس، هنر اسلامی، هنر ایرانی.

/ 1 نظر / 106 بازدید
عباس

سلام واقعا از اینکه به هنر خوشنویسی پرداختید سژاسگذارم.