با سلام

تعدادی از سایت های مفید ایرانی راکه یکی از دوستان زحمت جمع آوری آنها را کشیده است خدمتتان ارائه می شود.

 

 

 

بخش اول ریاضیات

 

ریاضی دانانجوان

سوال و جواب ریاضی

دانشگاهتهران

دپارتمان ریاضی دانشگاه تهران

M.P.L

آموزش ریاضی و آمار و احتمالات

المپیاد

بررسی سوالات المپیادها یکشوری و ..ه     

  فيزيك نظري ورياضيات

 مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات

فيزيک و رياضياتنظري

مرکز تحقيقاتفيزيک و رياضيات نظري

رياضيات دانشگاهشريف

دپارتمان علومرياضيات دانشگاه شريف

جبروهندسه

پرسش و پاسخ هايياز خيام در جبر وهندسه

دبيرستان صنيعيفر

آموزش ریاضی دبیرستان - توابع حسابی و عددی

محاسبات وکلک

وبلاگی در زمینه روش هایمختلفمحاسبات ریاضی

مجله ریاضی

مجله ریاضیدر سایت رشد - وابسته به آموزش و پرورش

المپیاد ریاضي

سایتی دارای سوالاتالمپیاد ریاضی 98 همراه با جواب آن ها

گسترشدانش

وبلاگی در زمینه ریاضیات و آمار و احتمال و نیز همایش هایریاضی

گلابی

مطالب  وآموزش هایی در زمینه ریاضیات ونیز راه هایهایآموزشریاضی

ریاضیاتزیباست

وبلاگی متعلق به یکدانشجوی رشته ریاضیات محض، حاوی مطالبی در زمینه ریاضیات

ریاضی واجتماع

مطالبی در زمینه ریاضیات ودانشمندان ریاضی و اعلام کنفرانس ها و نیز مطالبی درباره نحوه آموزشریاضیات

انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران مکانیبرای اعلام کنفرانس ها و مسابقات ریاضی و خبرهای آن و نیز اطلاعاتی ازریاضیات

ریاضیاتاصفهان

سایتی دارای مقالات ونوشته ها در زمینه ریاضی و خبرها و تاریخ آن و نیز زیبایی های ریاضی و مسائل جالبهمراه با فعالیت ها و برنامه ها و اهداف پایگاه

Riaziat

سایتی در زمینه ریاضیات با هدف آشنایی دبیران و دانش آموزانریاضی + لیستی از سایت های ریاضی + نشریه نوید ریاضیات + امکان نظر سنجی دربارهمسائل ریاضیات

math-ipm

institute for studies in theoritical physics and mathematics - مدرسه ریاضیات

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید